fbpx

Beloningsbeleid Stichting Dutch

Double Bass Festival

1. Introductie

De Stichting Dutch Double Bass Festival (DDBF) zet zich in voor de promotie en
ontwikkeling van de contrabas en haar muzikanten door middel van de organisatie
van het tweejaarlijkse Dutch Double Bass Festival en educatieve activiteiten rondom
de (contra)bas. In lijn met onze missie en de Fair Practice Code, presenteren wij ons
beloningsbeleid. Dit beleid onderstreept ons commitment aan eerlijke, transparante
beloningspraktijken voor alle medewerkers, artiesten en samenwerkingspartners.

2. Toepassingsgebied

Dit beloningsbeleid is van toepassing op alle personen werkzaam bij of voor de
DDBF, inclusief vaste medewerkers (op dit moment zijn er geen medewerkers in
dienst), directie (op dit moment op ZZP basis), freelancers en artiesten. Het waarborgt
een eerlijke en marktconforme beloning die overeenkomt met de aard en duur van
de werkzaamheden.

3. Verwijzing naar (aanpalende) cao of richtlijn

DDBF hanteert de richtlijnen van de cao Kunsten, aangevuld met de specifieke
aanbevelingen van Kunsten ’92 voor de culturele sector en bijvoorbeeld de SENA
Norm. Deze cao en richtlijnen dienen als basis voor ons beloningsbeleid, aangepast
aan de unieke context van ons festival en de rol van elke medewerker en artiest.

4. Beloningsbeleid

Directie en Vaste Medewerkers (op dit moment nvt.)
• Salarissysteem: Gebaseerd op cao-schalen, rekening houdend met ervaring
en functieprofiel. Periodieke verhogingen zijn voorzien conform cao-afspraken.
• Secundaire arbeidsvoorwaarden: Inclusief, maar niet beperkt tot,
pensioenbijdragen, vakantiegeld, en een regeling voor professionele
ontwikkeling.

Freelancers & artiesten

• Honoraria: Fair pay voor de optredende musici en ingehuurde freelancers is
vanaf de eerste editie van Dutch Double Bass Festival de praktijk. Optredende
musici – van jong tot oud – worden betaald volgens de verschillende
richtlijnen, zoals die van de kunstenbond en de SENA Norm. Dat betekent dat
wij minimaal €320 per muzikant per concert betalen, maar in praktijk ook vaak
meer – afgestemd op ervaring, voorbereidingstijd en marktwaarde van de
musici/artiest.
• Freelancers: Artistiek en zakelijk leiding, Productioneel en technisch personeel
wordt freelance betaald gebaseerd op tarieven volgens CAO’s in de branche.
• Vergoedingen: optredende artiesten, freelancers en vrijwilligers zijn
onze gasten! Op de festivaldagen zorgen we dan ook voor (onbeperkt)
catering van hoge kwaliteit, we zorgen voor vervoer voor artiesten die het
festival zelf niet kunnen bereiken, vergoeden reis- en verblijf, regelen en
vergoeden parkeerfaciliteiten en faciliteren overnachtingen indien nodig.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Dutch Double Bass Festival werkt onbezoldigd.

5. Transparantie en Openbaarheid

Het beloningsbeleid van DDBF is toegankelijk via onze website en op aanvraag
beschikbaar. Wij streven naar volledige transparantie over onze beloningspraktijken
om een eerlijke en inclusieve werkomgeving te bevorderen.

6. Evaluatie en Aanpassing

Dit beleid wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig aangepast om te blijven voldoen
aan de Fair Practice Code en de behoeften van onze gemeenschap. Wijzigingen
worden gecommuniceerd via onze interne en externe kanalen.

7. Slotwoord

Bij DDBF geloven we sterk in de waarde van iedere bijdrage aan ons festival. Dit
beloningsbeleid reflecteert ons streven naar eerlijkheid, gelijkheid, en transparantie.
Voor vragen of feedback, neem contact op via info@ddbf.nl.